SUSTAINABILITY


DUURZAAMHEID BIJ MARJON SNIEDERS

Wij zijn ons er heel bewust van dat fashion anno 2022 aan meer dan alleen stijl en kwaliteit moet voldoen. Dat merken, agencies én winkels transparant zijn in hun productieprocessen, visies en actief bezig zijn met ontwikkelingen naar een meer duurzame modewereld staan steeds hoger op de eisenlijst van ons en ook steeds meer bij onze klant. We beseffen dat we zelf ook pas net onderweg zijn naar een meer duurzame en transparante collectie maar met bewustwording op nummer één zijn we wel de juiste weg ingeslagen. Tijdens onderzoek naar merken staat het onderwerp daarom ook hoog bij ons op de agenda. We vinden het belangrijk dat onze vragen, en die van onze klanten, serieus genomen worden bij agentschappen en modehuizen. En uit een eerste kennismakingsgesprek voelen we al heel snel aan of we dezelfde waarde en eisen hanteren. Met openheid, transparantie en eerlijkheid hopen we op een persoonlijke en duurzame samenwerking die de processen tussen de merken, ons als team Marjon Snieders én onze klanten alleen maar versterken.

Op deze pagina proberen we per merk de betreffende duurzaamheid visies, rapporten, statements en toekomstige ontwikkelingen te vermelden zodat jij tijdens het oriënteren én shoppen in onze winkel met de juiste informatie een passende en bewuste keuze kunt maken. Alle informatie die wij van onze merken hebben mogen ontvangen óf zelf hebben overgenomen van de officiële websites hebben we gecodeerd met zogenaamde 'Marjon Snieders transparantie codes'. Aan de hand van deze codes krijg jij per merk, en in één oogopslag, een samenvattende conclusie van ons waarover merken, op dit moment,  transparant over zijn in hun duurzaamheidsrapporten.

Transparantie codes Marjon Snieders:

(H) HUMAN RIGHTS (werknemers, humanitaire projecten)
(F) FUTURE (geplande projecten, investeringen, innovatie)
(P) PLANET (recycling, up-cycling, biologisch materiaalgebruik, waterverspilling, algemene bewustwording)
(A) ANIMAL RIGHTS (dierenwelzijn, alternatieven)


In verschillende duurzaamheidsprogramma’s van onze bewuste merken zoals o.a. Agolde, Ganni en Nanushka wordt ook duidelijk gemaakt dat zij zich hebben aangesloten bij (milieu)organisaties die, met hun eigen doelen, investeringen en bereik, een grotere rol kunnen spelen op het gebied van natuurbeheer, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen. Vaak krijgt een merk, door aangesloten te zijn bij zo een organisatie, het recht op het gebruik van bepaalde certificaten. Deze certificaten tonen aan dat een product (en hun productie) voldoet aan de daarvoor opgestelde hoge (milieu)eisen.

Zo kennen wij de termen Organic, FSC-keurmerk en biologisch wel maar hoe komt een merk aan deze certificaten en vooral, waar zijn deze certificaten het bewijs van?

Een paar grote spelers in de fashion industrie zijn de (4*) Global Canopy non-profitorganisatie, de (3*) Ellen MacArthur Foundation, de (2*) Global Organic Textile Standard norm en de (1*) Forest Stewardship Council (FSC) non-profitorganisatie.

1* Forest Stewardship Council (FSC) non-profitorganisatie.


FSC certificate:
Een FSC Chain of Custody garandeert de scheiding van FSC-gecertificeerd hout, houtproducten en papier in een handelsketen vanaf de stronk in het bos tot en met het eindproduct. FSC staat voor Forest Stewardship Council dat vrij vertaald zoiets betekent als Raad voor goed bosbeheer.

FSC Recycled - certificate: Om hergebruik van hout te promoten en te ondersteunen bestaat het FSC Recycled label, voor zowel hout- als papierproducten. Daarnaast kan FSC Recycled materiaal onderdeel zijn van hout en papier dat wordt aangeboden onder het FSC Mix label. Voorwaarde om FSC Recycled materiaal in te zetten is dat het bedrijf FSC-gecertificeerd is en dat het materiaal aan het einde van de bedoelde levenscyclus is. Ofwel wanneer het materiaal wordt bestempeld als afval of gebruikt zou worden voor energieopwekking. Het hout hoeft in zijn oorspronkelijke toepassing niet afkomstig te zijn uit FSC-gecertificeerde bossen.


2* Global Organic Textile Standard.


Een GOTS-Certificaat is een internationaal keurmerk dat eisen stelt aan zowel de productie van de vezels als de verdere verwerking ervan tot kledingstukken.

Met een GOTS-Certificaat ben je als merk bevoegd de termen Organic of Made with Organic te gebruiken. Voor de term Made with Organic moet een product tenminste 70% bestaan uit biologisch geproduceerde materialen en voor  de term Organic moet tenminste 95% van het kledingstuk bestaan uit biologisch geproduceerde materialen. Daarnaast stelt de Global Organic Textile Standard milieu eisen aan alle fasen van de textielketen: van de teelt van (natuurlijke) vezels tot aan de verwerking en de naaiateliers. Alle ketenpartners moeten daarnaast ook een milieubeleid hebben, met doelstellingen en maatregelen om afvalstromen te minimaliseren.

De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij.

De milieu eisen zijn te verdelen onder 5 categorieën:

1. Grondstof- en vezelproductie: Tenminste 70% (Made with organic) of minstens 95% (Organic) van het kledingstuk moet uit biologisch geproduceerde materialen bestaan. Er zijn geen eisen op teelt in waterschaarse gebieden. Wel moet er een waterbeheerplan zijn. Voor de productie van de grondstoffen geldt dat er geen genetisch gemodificeerde organismen mogen worden gebruikt.

2. Van vezel naar doek en van doek naar kleding: Al het afvalwater uit natte processen (bleken, verven etc.) moet gezuiverd worden. Alle gebruikte chemische middelen (bijvoorbeeld kleurstoffen) moeten aan basisregels voor giftigheid en biologische afbreekbaarheid voldoen. Gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld giftige zware metalen, formaldehyde en bepaalde oplosmiddelen) mogen niet gebruikt worden. Ook moet worden gelet op efficiënt gebruik van water en energie.

3. Verpakkingsmateriaal: Mag geen PVC bevatten. Papier en karton moet gerecycled zijn óf zijn gemaakt van materiaal met FSC/PEFC-keurmerk.

4. Dierenwelzijn: Grondstof- en vezelproductie van dierlijke vezels moeten overwegend biologisch geteeld worden. Bij de productie van zijde zijn geen aanvullende eisen voor het welzijn van de zijderupsen.

5. Mensen: Er mag geen sprake zijn van discriminatie, dwang- en kinderarbeid. Er moet sprake zijn van gezonde en veilige werkomstandigheden, acceptabele werktijden en vakbondsvrijheid. Er zijn geen eisen over bijdragen aan de lokale gemeenschap, vaste handelsrelaties of scholing voor werknemers.

 

3* ELLEN MACARTHUR FOUNDATION

‘A NEW TEXTILES ECONOMY, REDESIGNING FASHION'S FUTURE.' 
_Ellen MacArthur Foundation

Onder leiding van de Ellen MacArthur Foundation, in samenwerking met het VN-milieuprogramma, werken al meer dan 500 organisaties aan een gezamenlijke Global Commitment die de overgang naar een circulaire economie* willen versnellen.

*Circulaire economie = een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren)

Via deze Global Commitment verbinden deze bedrijven en regeringen zich ertoe verandering te brengen in de manier waarop plastic wordt geproduceerd, wordt gebruikt en wordt hergebruikt.  Zij werken aan het elimineren van plastic artikelen die we niet nodig hebben; innoveren zodat al het plastic dat we wel nodig hebben, ontworpen is om veilig te worden hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.


ZO BLIJFT HET

IN DE ECONOMIE
EN UIT HET MILIEU


De Ellen MacArthur Foundation helpt aangesloten bedrijven onder meer bij 1; het vaststellen van een meer effectief beleid 2; het vinden van nieuwe manieren om zaken te doen en 3; het ontwerpen van betere producten. Ook brengt het netwerk toonaangevende bedrijven/ opkomende innovators/overheden/regio's/steden samen.


Het doel is om: circulaire economie capaciteit op te bouwen, gemeenschappelijke belemmeringen voor vooruitgang aan te pakken, de noodzakelijke faciliterende voorwaarden te begrijpen en circulaire economie praktijken te testen.

Leden van het  netwerk van de Ellen MacArthur Foundation kunnen: 

 • Open discussies voeren met tegenhangers die ze normaal gesproken nooit zouden spreken, waaronder concurrenten en opkomende innovators. 
 • Ervaringen delen en leren van anderen die de circulaire economie proberen te implementeren. 
 • Hun denken op de proef stellen en hun innovatie verder en sneller doorvoeren
 • Hun ambitieniveau verhogen door duidelijker te begrijpen wat mogelijk is, wat de kansen zijn en wat anderen doen


De Ellen MacArthur Foundation heeft hun doel geconcentreerd op gebieden waar verschuiving naar een circulaire economie de grootste impact kan hebben.

 • Biodiversiteit en de circulaire economie: In dit themagebied wordt onderzocht hoe de circulaire economie kan helpen een natuur positieve toekomst vorm te geven.
 • Steden en de circulaire economie: In dit themagebied wordt gekeken naar de rol die steden spelen in de overgang naar een circulaire economie.
 • Klimaat en de circulaire economie: In dit themagebied wordt gekeken hoe het verbeteren van de economie kan helpen bij het verbeteren van klimaatverandering.
 • Mode en de circulaire economie: In dit themagebied wordt onderzocht hoe de circulaire economie werkt voor de mode-industrie.
 • Financiën en de circulaire economie: Dit themagebied kijkt naar de rol van de financiële sector in de verschuiving naar een circulaire economie.
 • Voedsel en de circulaire economie: Dit themagebied laat zien hoe de overgang naar een circulaire economie voor voedsel zal bijdragen aan de bloei van mens en natuur.
 • Kunststoffen en de circulaire economie: Dit themagebied laat zien hoe de circulaire economie kan helpen plastic in de economie te houden en uit het milieu.


Gedreven door het doel om plasticvervuiling bij de bron aan te pakken, hebben bedrijven (o.a. Coca Cola, Unilever, L'Oréal)  die
20% van alle wereldwijd geproduceerde plastic verpakkingen vertegenwoordigen zich gecommitteerd aan deze ambitieuze doelstellingen om vóór 2025 deze gemeenschappelijke visie te helpen realiseren.


4* GLOBAL CANOPY NON-PROFIT ORGANISATION


Global Canopy  
is een op gegevens gebaseerde non-profitorganisatie die zich richt op de marktkrachten die de natuur vernietigen.

 


"We financieren onze weg naar uitsterving. Een combinatie van ontbossing, industriële landbouw en overexploitatie van hulpbronnen vernietigt de ecosystemen en biodiversiteit waarvan we allemaal afhankelijk zijn. Het verergert de klimaatverandering en verhoogt het risico op toekomstige pandemieën. Het vernietigt de rechten en de bestaansmiddelen van inheemse en lokale gemeenschappen. En het drijft ons steeds dichter naar gevaarlijke omslagpunten in het systeem van de aarde, zoals het verlies van het Amazoneregenwoud.

We zijn allemaal met dit probleem verbonden. Het zit ingebakken in ons geglobaliseerde systeem van handel en financiën. Of het nu gaat om de producten die we kopen, onze pensioenen of onze financiële beslissingen, we veroorzaken effecten die we niet zien. Vorig jaar alleen al verstreken de 50 grootste banken ter wereld 2,6 miljard dollar aan financiering aan bedrijven die natuurverlies veroorzaken. Elke zes seconden wordt een stuk regenwoud ter grootte van een voetbalveld gekapt voor grondstoffen als soja, rundvlees, hout en palmolie - die uiteindelijk in de helft van de verpakte goederen in onze supermarkten terechtkomen."
_Canopy

 

In samenwerking met partners over de hele wereld verzamelen en verspreiden zij de gegevens die nodig zijn om deze destructieve stand van zaken te doorbreken. Deze gegevens, statistieken en inzichten stellen bedrijven, financiële instellingen en overheden in staat hun verborgen duurzaamheidsrisico's aan te pakken. Tegelijkertijd stelt het campagnevoerders en de media in staat diegenen die geen actie  ondernemen, ter verantwoording te roepen.


ONZE MERKEN: 


AGOLDE  (H) (F) (P)

CITIZENS OF HUMANITY (H) (F) (P)

ROHE FRAMES (F) (P)

FRAME (H) (P) (A)

GANNI(H) (F) (P) (A)

ISABEL MARANT (H) (F) (P)

NANUSHKA

PEOPLE’S REPUBLIC OF CASHMERE

RE/DONE

SISSEL EDELBO

NUBIKK

AMI PARIS

1/OFF PARIS

 

AGOLDE & CITIZENS OF HUMANITY (H) (F) (P)
 

Citizens of Humanity en AGOLDE hebben elk hun eigen unieke en onafhankelijke stem. De kenmerken die hen verenigen zijn gebouwd op een fundament van toewijding aan kwaliteit en compromisloze normen. De jeans worden ontwikkeld in Los Angeles en Turkije in faciliteiten die eigendom zijn van de merken zelf, dit stelt ze in staat om maximale controle te hebben over kwaliteit en een beter kunnen focussen op duurzaamheidsinspanningen. Alleen op bestelling wordt er geproduceerd met zo min mogelijk overproductie als resultaat.
 

"Duurzaamheid betekent voor ons investeren in de toekomst. We gebruiken alle bronnen om in onze eigen behoeften te voorzien en doen dat op een manier die de behoeften van toekomstige generaties erkent."_AGOLDE & COH


Het start allemaal met de ontwerpers die een collectie samenstellen waarmee een nieuwe visie voor het komend seizoen tot leven komt. Deze designs zijn met oog voor duurzaamheid ontwikkeld, getest én geproduceerd. Ontwerpen en materiaalgebruik worden aan hoge milieu eisen gesteld waardoor een eerlijke en duurzame collectie ontstaat. Enkele voorbeelden van het duurzaamheidsbeleid van Agolde en Citizens of Humanity waar materiaalgebruik en desbetreffende productieprocessen aan moeten voldoen zijn o.a. verbeterde was- en verf processen (o.a. ozonwassen), Efficiënte verf-, wasmachines en drogers, Laser technologie, natuurlijke enzymen enzovoorts. Hieronder zullen we dieper ingaan op een aantal van deze punten.

 

Gerecycled & organisch katoen
Recycling is een proces waarbij gebruikte katoenen kleding wordt wordt ontdaan van ritsen en knopen (hardware) en vervolgens wordt versnipperd in kleinere stukken. Zodra het materiaal is afgebroken worden de vezels gereinigd waardoor ze van hun kleur worden ontdaan. Als ze schoon zijn, kunnen de vezels opnieuw worden gesponnen tot een nieuw gemengd katoenen garen. Organisch katoen wordt biologisch geteeld en groeit zonder gebruik van synthetische landbouwchemicaliën zoals meststoffen en pesticiden. De productie ervan is bedoeld om de biodiversiteit en de biologische cyclus te bevorderen en te verbeteren en om het gebruik van abiotische uitputting (invloed op klimaat, bodem en water) te voorkomen en zo de impact op de opwarming van de aarde te verminderen.
 

TENCEL™ (Lyocell)
Tencel is een op (duurzaam) hout gebaseerde vezel. Houtpulp wordt met een gifvrij oplosmiddel behandeld en eindigt als een gladde vezel die soepel valt en zacht aanvoelt. Het is een composteerbare én biologisch afbreekbare stof waardoor de producent met een zogeheten ‘Closed loop proces’ kan werken. Afvalwater en uitstoten worden geminimaliseerd en het bijproduct *natriumsulfaat (een bijproduct ontstaat in verschillende chemische processen; *natriumsulfaat is een bijproduct dat weinig waarde heeft) wordt later gebruikt in de was-, glas- en voedingsmiddelenindustrie.

Efficiënte verf-, wasmachines en drogers
In de wasserij van Agolde en COH wordt gebruik gemaakt van verschillende (laser, ozon en e-flow) machines die in staat zijn op een bewuste manier wassingen en kleurstoffen te gebruiken. Deze hulpmiddelen en technieken helpen om een authentieke wassing te realiseren en tegelijkertijd het overmatig gebruik van stone washed technieken, chemicaliën, overdadig watergebruik, energie en onnodige (hand)arbeid te elimineren. Ook worden er voor de finish van producten gebruik gemaakt van biologische en gecertificeerde verzachters, siliconen en neutralisatoren om een mooie zachte finish aan de stof te geven. 


BIO INDIGO®
Bio Indigo® is een natuurlijke kleurstof die wordt gewonnen uit de plant "Indigofera Tinctoria", die al sinds de oudheid wordt gebruikt om een indigoblauwe kleur te verkrijgen. Het is de enige GOTS (*2) gecertificeerd poedervorm van Indigo die biologisch geteeld en geproduceerd wordt.

Bovenstaande zijn maar een greep uit het zeer uitgebreide, transparante en vooraanstaande sustainability report van Agolde en Citizens of Humanity. De wijze waarop zij open communiceren, ons meenemen in toekomstige projecten en innovatieve ontwikkelingen met ons delen maakt dat wij een langdurige samenwerking kunnen (en zullen) aangaan. Openheid bij merken zoals deze biedt ons ook weer de mogelijkheid een bewuste collectie samen te stellen die naar onze klant toe een eerlijk verhaal verteld.
 

Wil je graag meer lezen over Agolde’s en Citizens of Humanity’s duurzaamheidsrapport en toekomstige plannen? Klik op de link en kom meer te weten over hoe zij werken met gerecycled appel lederen patches, gerecycled ocean plastic, product tags van natuurlijke vezels (afkomstig van de Californische klaproos!) én toekomstplannen met betrekking tot water recycling,  alternatieven voor chemicaliën en het elimineren van kunststoffen voor eenmalig gebruik.
 

"We willen dat je je goed voelt in je jeans, niet alleen omdat je je er comfortabel en modieus in voelt, maar ook omdat je weet dat ze zijn gemaakt met aandacht voor het verminderen van de impact op het milieu."_AGOLDE

 


ROHE FRAMES
 (F) (P)
 

Rohe bestaat sinds 2021 en richt zich op een volwassenere collectie in opvolging van de jongere 'girls collectie' die onder de naam Les Coyotes de Paris triomf maakte. Naast de groei in volwassenheid, silhouette en design groeit ook de brandstory van Rohe Frames naar een hoogtepunt in met name duurzaamheid en innovatie. De openheid waarmee ze hun processen en visies met ons delen is bewonderenswaardig te noemen. We krijgen bij Rohe een uniek, weliswaar metaforisch, kijkje achter de schermen. Van ontwerp tot productie mogen we mee op een reis langs moderne fabrieken in Portugal, Italië, Letla, Litouwen, Polen, Roemenië en India.  Met meer dan 90% van de collecties geproduceerd in Europa, proberen ze het zo dicht mogelijk bij huis te houden om uitstoot te besparen. Het eindresultaat is een eerlijk, kwalitatief hoogwaardige collectie die vrouwelijkheid en luxe uitstraalt. Prachtige knits, blouses, jurken en broeken die je garderobe naar een hoger niveau tillen.
 

"Onze verantwoordelijkheid begint al in de ontwerpfase van de collectie. Bij het selecteren van de stoffen streven we ernaar om GOTS (2*) - en FSC-gecertificeerde (1*) kwaliteiten te gebruiken."_ROHE


FRAME
 (H) (P) (A)


Frame maakt in hun denim productieproces gebruik van biologisch afbreekbaar doek. Een Frame jeans is gemaakt van 100% katoenen doeken die zijn geverfd en afgewerkt zonder gebruik te maken van giftige of schadelijke chemicaliën waardoor het in zijn verdere leven neutraal is voor het milieu.  Ook zijn deze jeans vervaardigd met garen van natuurlijke vezels en worden ze gewassen met milieuvriendelijke afwerkingsmiddelen. Daarnaast hanteert Frame 4 belangrijke pijlers bij het verduurzamen van hun denim proces, de zijn: gebruik maken van waterbesparende machines, geen gebruik maken van bleekmiddel, geen gebruik maken van kaliumpermanganaat en geen stone-washing technieken toepassen. Frame spijkerbroeken zijn voorzien van gerecyclede en biologische labels die zijn bedrukt met inkten op sojabasis, en worden zo afgebroken zonder giftige stoffen achter te laten. Traditionele ‘spijkers’ zijn verwijderd uit het proces en gemakkelijk verwijderbare hardware is daarop toegevoegd. Knopen worden van gedeeltelijk gerecycled metaal gemaakt die met de hand los te draaien zijn en ritsen zijn gemaakt van 100% gerecycled polytape die gemakkelijk uit de jeans te knippen zijn, zodat je de jeans op een milieuvriendelijke manier kunt recyclen. 

 


‘Wij geloven dat echt hoogstaande mode de grenzen van stijl, kwaliteit en duurzaamheid verlegt. Er zijn grootse ideeën, consequente verandering en vakkundig vakmanschap nodig om iconische stijlen te creëren die vriendelijk zijn voor de aarde, en wij zetten ons met trots in voor alle drie.’ _FRAME
 

 

Een duurzame toekomst is alleen mogelijk met gepassioneerde partners uit alle hoeken van het ecosysteem van de luxe fashion. Frame medewerkers hechten belang aan duurzaamheid, service en de gemeenschap. Het streven is om de collecties alleen te maken in fabrieken die zich toeleggen op het verminderen van afval, het recyclen van materialen en het verlagen van het energieverbruik op elk punt in het proces. Bij het kiezen van partners geeft Frame de voorkeur aan bedrijven  die aangesloten zijn bij (2*)De Global Organic Textile Standard. Zo zijn zij ervan verzekerd dat partners voldoen aan de hoogste referenties in de sector, deze overtreffen of er actief naar streven.GANNI (H) (F) (P) (A)


GANNI is gevestigd in Kopenhagen en wordt gerund door het echtpaar Ditte Reffstrup (Creative Director) en oprichter Nicolaj Reffstrup. GANNI heeft zich de afgelopen jaren exponentieel ontwikkeld met hun ‘Scandi 2.0 stijl’ vol persoonlijkheid én contrasten. Bij GANNI gaat het erom dat dragers van het merk zich zelfverzekerd voelen en tot alles in staat zijn! GANNI is op een reis om een meer verantwoordelijke versie van zichzelf te worden. Zij geloven dat het een morele verplichting is om het elke dag beter te doen. In 2020 hebben ze een GANNI Gameplan gelanceerd waarin 44 tastbare doelen worden gesteld (verdeeld over vier hoofdpijlers: People, Planet, Product en Prosperity) die tegen 2023 bereikt moeten zijn. Dit helpt
GANNI bij het nemen van een moreel en resultaatgerichte benadering van verantwoordelijkheid. Het merk publiceert jaarlijks een Responsibility Report om de voortgang te delen en hun verplichtingen openbaar te maken. GANNI gebruikt momenteel 70%+ gecertificeerde organische of gerecyclede materialen in hun collecties en is vastbesloten om in de toekomst alleen nog maar 100% verantwoorde materialen te gebruiken. As we speak werkt het merk aan de transparantie van de hele supply chain in een poging om een betekenisvolle en structurele verandering teweeg te brengen voor mens én planeet.

GANNI LANCEERT SCHOENEN GEMAAKT VAN DRUIVEN, EEN INNOVATIEF PLANTAARDIG ALTERNATIEF VOOR LEER

 "Het verkopen van leren producten, hoewel zeer winstgevend, zal binnenkort net zo achterhaald zijn als roken op TV. We schaffen leer tegen 2023 volledig af omdat het in strijd is met ons streven de impact van hoge methaanuitstootte te minimaliseren. We introduceren VEGEA™;  een plantaardig alternatief gemaakt van landbouwafval, als een stap in de richting van meer verantwoorde collecties."_NICOLAJ REFFSTRUP, GANNI.

 

 

GANNI kondigde vorig jaar een samenwerking aan met de Italiaanse fabrikant VEGEA. Dit als een grote stap in hun reis naar het uitfaseren van dierlijk leer vanaf 2023. GANNI's lente/zomer 2022 collectie zal acht paar schoenen bevatten die gemaakt zijn van VEGEA™, een plantaardig alternatief voor conventioneel leer. VEGEA™ is een innovatief materiaal dat gebruik maakt van overgebleven druiven vellen uit de wijnproductie, plantaardige oliën en natuurlijke vezels uit de landbouw. Het gebruik van restmateriaal helpt voorkomen dat afval op stortplaatsen beland. Er worden geen giftige chemicaliën, zware metalen of andere gevaarlijke oplosmiddelen gebruikt volgens het *REACH productieproces.

VEGEA is opgericht in 2016 in Milaan, met als doel om de aansluiting tussen chemie (scheikunde) en landbouwproductie te bevorderen door middel van het ontwikkelen van nieuwe eco-duurzame producten. VEGEA ontwikkelt plantaardige alternatieven voor volledig synthetische (van olie afgeleide) materialen die momenteel veel gebruikt worden voor de productie van mode, meubels, verpakkingen, auto’s & transportmiddelen. Door gebruik te maken van hernieuwbare hulpbronnen (energiebronnen zoals water, wind en biodiversiteit die zich blijven herstellen), als alternatief voor niet-hernieuwbare fossiele hulpbronnen (mineralen, ertsen en fossiele brandstoffen die bij constante winning kunnen opraken omdat deze niet tot nauwelijks bijgevormd worden) zijn VEGEA’S productieprocessen gebaseerd op het ter beschikking stellen van organische en plantaardige grondstoffen.


VEGEA™ heeft een hoog plantaardig gehalte bestaande uit: 55% Bio-samenstelling (zoals plantaardige olie en druiven) en 45% **PU op waterbasis.

GANNI heeft eerder moeilijkheden ondervonden bij het vinden van alternatieven voor conventionele leersoorten vanwege kwaliteitsoverwegingen en het hoge plasticgehalte in de beschikbare materialen. VEGEA™ heeft strenge tests ondergaan en voldoet aan GANNI's hoge normen op het gebied van duurzaamheid én design, mede door het gebruik van relatief weinig plastic in tegenstelling tot de marktstandaarden.

*REACH is een Europese reglement over de productie van, en handel in, chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.


**PU op waterbasis. Bij afwerkingen met polyurethaan op waterbasis wordt water i.p.v. oplosmiddelen gebruikt als basis voor de drager van de vaste stof; PU/ polyurethaan. Evenals polyurethaan op oliebasis kan polyurethaan op waterbasis een harde beschermende film vormen (maar daarvoor zijn meer toepassingen nodig).ISABEL MARANT  (H) (F) (P) 


Authenticiteit, openheid en innovatie hebben altijd centraal gestaan in de gedachtegoed van Isabel Marant. De bedrijfsfilosofie is altijd geweest om kleding te ontwerpen die lang meegaat en die vrouwen (en ook mannen) seizoen na seizoen kunnen dragen om zich onafhankelijk, sterk en comfortabel te voelen. Isabel Marant staat als persoon én bedrijf voor oprechtheid, rechtvaardigheid, en duurzaamheid in elke betekenis van het woord.  Deze filosofie probeert ze ook over te brengen op een ieder waarmee zij samenwerkt; leveranciers, partners en medewerkers. Door het vastleggen van een zogenoemde 'ethische code' probeert
Isabel marant alle normen en waarden uit haar eigen bedrijfsfilosofie te normaliseren en andere in de mode-industrie te inspireren. Anderzijds wordt daardoor ook duidelijk waar verbeteringen mogelijk zijn!

Ook door haar eigen milieu-impact te berekenen verbindt Isabel Marant zich ertoe deze jaar na jaar te verbeteren. Een gelijkwaardige belofte is wat ze ook verwacht van al haar leveranciers, fabrikanten en partners. Er moet tenminste aan lokale en internationale milieuvoorschriften voldaan worden, zoals het verantwoordelijk inkopen van materialen, doeltreffend gebruik maken van water en energie en het verminderen van afval(stoffen). Andere initiatieven om de schadelijke impact op het milieu te verminderen worden sterk gestimuleerd en aangemoedigd! Wanneer een samenwerking wordt aangegaan wordt er tevens geëist dat aan alle wet- en regelgevingen wordt voldaan, zowel van lokale wetten (ook in landen waar Isabel Marant actief bezig is) als ook de EU-wetgeving. Een paar onderwerpen waar Isabel Marant op let zijn wetten inzake mensen- en vrouwenrechten, gezondheid, veiligheid, arbeidsrecht, eerlijke concurrentie etc. Het wordt vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld wanneer partners soortgelijk blijk geven van transparantie en verantwoordelijkheid.


To be continued...